Wim Croonen

GROEIMINDSET

Mindset is het nieuwe goud, dat is de kernovertuiging van het Expertisecentrum Groeimindset. Een mindset is namelijk allesbepalend voor concreet gedrag op de werkplek. En dus ook de manier waarop er met verandering wordt omgegaan.

Medewerkers met een groeimindset hebben bovendien een grotere organisatiebetrokkenheid. Ze zijn meer gefocust op een gemeenschappelijk doel en de rol van hun eigen potentieel daarin. Impact op het organisatieklimaat, is daarom impact op het bedrijfsresultaat.

Gelukkig is een mindset maakbaar. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat onze manier van denken invloed heeft op de structuur van onze hersenen. Anders denken betekent anders zijn. Vastgeroest bestaat niet.

Greep krijgen op de heersende mindset in een organisatie en haar inzetten als groeiversneller, dat is ons vak. Door te prikkelen, inspireren, uit te dagen en te gidsen doorbreken we de statische mindset en brengen we mensen ertoe anders te denken en het anders te doen. We ontwikkelen deze op maat gemaakte interventies op bestuursniveau, maar ook voor teams, leidinggevenden, HR-professionals én medewerkers.

In onze manier van werken komt de wereld van wetenschap en ondernemerschap thuis: Bij de les maar met de voeten op de grond. Daarom werkt onze aanpak als smeerolie voor het brein: We weken hardnekkige opvattingen los en maken mensen weerbaarder, meer autonoom en open voor verandering. Zo gidsen we naar realistische groeiversnelling.

Goedele Dirkx