Groeimindset en Organisatieontwikkeling gaan hand in hand voor Directeur Personeel en Organisatieontwikkeling Liesbeth Gerits van Bewel

“De winst die je op lange termijn als bedrijf haalt uit het verbinden en ontwikkelen van mensen door hen tijd en ruimte te geven om bewust hun talenten en mindset te ontplooien, is enorm.”

Korte samenvatting:

  • Introductie Groeimindset in veranderproject rond Organisatieontwikkeling
  • Succesvolle samenwerking met het Expertisecentrum voor Groeimindset
  • Train the Trainer traject met het HR departement
  • Groeimindset workshops met de mensen in het veld
  • Positieve vibe die helpt de veranderingen te omarmen

Bewel is een organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstelt. Mensen met passie, toewijding en de kwaliteiten om de meest uiteenlopende taken of processen van bedrijven uit te voeren en te optimaliseren. Met 2.200 medewerkers en 9 vestigingen is Bewel één van de grootste werkgevers van Limburg. Bewel werkt niet alleen in de eigen werkplaatsen, maar ook op de werkvloer bij klanten in verschillende sectoren.

Directeur Personeel en Organisatieontwikkeling Liesbeth Gerits waakt over de groei van de medewerkers en is mee verantwoordelijk voor de strategische uitrol van het organisatieontwikkelingstraject “versterkte organisatie” binnen Bewel. Haar focus is om de organisatie klaar te stomen voor de toekomst en koers te zetten richting beoogde strategische doelstellingen. Daarbij houdt ze van een menselijke aanpak en aandacht voor zowel de samenwerking binnen de teams als de ontplooiing van het individu.

“Daarbij zijn we gaan kijken naar welke bedrijven ons konden begeleiden én toegevoegde waarde konden leveren in dit change traject. We wilden echter dat dit een bedrijf was met focus op de menselijke ontwikkeling. En daarbij kwamen we al snel uit bij Goedele en Wim van het Expertisecentrum voor Groeimindset bij Organisaties.”

 

“Bewel zet actief in op twee kernprocessen. Enerzijds op (innovatieve) arbeidsontwikkeling en begeleiding van onze doelgroep & anderzijds op klantgerichte en kwaliteitsvolle productie en dienstverlening. Doorheen de jaren kreeg die eerste pijler echter te weinig aandacht. Daarom is er enkele jaren geleden de strategische keuze gemaakt om terug meer te focussen op organisatieontwikkeling”, aldus Liesbeth. 

“Zo startte in de loop van 2019 het project ‘versterkte organisatie’ binnen Bewel. De doelen daarbij waren vooral om meer autonomie te geven aan de werkplaatsen en om bepaalde diensten te decentraliseren. Bepaalde centrale diensten moesten dichter bij de werkplaatsen komen en de (figuurlijke) afstand tussen alle diensten moest kleiner. We hebben in dat kader trouwens ook een expertisecel in het leven geroepen die een cruciale rol speelt bij nieuwe activiteiten en projecten. In de loop van 2019 is er dan een pilootproject gestart waarbij we echt van start zijn gegaan met het project ‘versterkte organisatie’. Hieruit hebben we veel geleerd, maar we merkten ook dat er nog een dimensie ontbrak. Toen ik in de loop van 2020 dan bij Bewel aan de slag ging, hebben we getracht om in kaart te brengen wat dit dan was. In april van 2021 is het project dan echt helemaal van start gegaan.”

WAAROM KOZEN JULLIE VOOR EEN SAMENWERKING MET HET EXPERTISECENTRUM VOOR GROEIMINDSET?

“In het traject ‘versterkte organisatie’ worden diensten herbekeken, krijgen mensen andere posities en wordt alles binnen het bedrijf opnieuw geëvalueerd. Ik hoef je niet te vertellen dat dit een serieus verandertraject is en dat het een grote impact heeft op de organisatie. En zoals je weet, stoot iedere verandering op een bepaalde mentale weerstand bij de mensen. Dat wilden we aanpakken.

“Het interne voortraject met het pilootproject bleek ook belangrijk om de nodige interne buy-in te verkrijgen en een draagvlak te creëren, maar al snel werd duidelijk dat we begeleiding misten om dit traject goed uit te rollen en de mensen volledig mee te krijgen. Daarbij zijn we gaan kijken naar welke bedrijven ons konden begeleiden én echt toegevoegde waarde konden leveren in dit change traject. We wilden dat dit een bedrijf was met focus op de menselijke ontwikkeling. En daarbij kwamen we al snel uit bij Goedele en Wim van het Expertisecentrum voor Groeimindset bij Organisaties.”

HOE VERLOOPT DE SAMENWERKING?

“Daar kan ik kort over zijn: dat gaat uitstekend! Er lopen momenteel twee groeimindset programma’s: als eerste een “train the trainer” programma met het HR departement en de rechtstreeks betrokkenen in het project. En ook een workshop programma met de siteteams en met de expertisecel.”

“Het ‘train the trainer’ traject is echt een verrijking. We worden uit onze comfortzone getrokken en worden gechallenged om een coachende en begeleidende rol op te nemen wat betreft ‘groeimindset’. Heel leuk en uitdagend.” (lacht)

“Er wordt in deze sessies veel aandacht gegeven aan zelfreflectie en communicatie. We zijn blij dat het ook heel praktisch is en niet te wollig of theoretisch blijft. We krijgen echt de tools in handen om snel zelf binnen de organisatie aan de slag te gaan.”

“Ondertussen krijgen we ook van andere teams de vraag om bij de Groeimindset trajecten betrokken te worden. Zo zal onze commerciële dienst eveneens aansluiten bij de workshops. Het enthousiasme is dus groot en daar zijn we heel blij om”

 

En wat met het workshop programma bij de verschillende siteteams? “Ook daar horen we de eerste positieve geluiden. Mensen geven aan dat ze echt een positieve vibe voelen. De sessies zorgen voor dynamiek en zetten dingen in beweging.”

Het beste voorbeeld hiervan? “Ondertussen krijgen we ook van andere teams de vraag om bij de Groeimindset trajecten betrokken te worden. Zo zal onze commerciële dienst eveneens aansluiten bij de workshops. Het enthousiasme is dus groot en daar zijn we heel blij om”

WAT ZIJN DE RESULTATEN TOT NU TOE?

“De grootste resultaten zitten in de positieve vibe die er heerst. Mensen zijn enthousiast en we voelen dat iedereen stilaan de verandering binnen de organisatie gaat omarmen. Het project ‘versterkte organisatie’ loopt ook volgens plan en daarbij heeft deze samenwerking al een belangrijke rol gespeeld. Daarom zijn we er van overtuigd dat het een goede keuze was om met het Expertisecentrum voor Groeimindset in zee te gaan.”

WAT BRENGT DE TOEKOMST?

De samenwerking met het Expertisecentrum voor Groeimindset helpt ons om een versnelling hoger te schakelen. Dat is echt fantastisch en we geloven dat dit nog maar het begin is. We zijn overtuigd dat de principes van groeimindset vanaf nu echt deel zullen blijven uitmaken van ons HR-beleid. We geloven sterk dat de huidige samenwerking een toegevoegde waarde is voor ons personeelsbeleid en organisatieontwikkeling. Niemand weet wat de toekomst brengt, maar ik ben ervan overtuigd dat het een toekomst is waar Bewel het pad van groeimindset samen met het Expertisecentrum zal blijven bewandelen. We hebben er in ieder geval zin in!” aldus Liesbeth Gerits. 

Ook aan de slag met Groeimindset?
Ontdek onze tweedaagse training!

Onze tweedaagse training is de ideale eerste stap voor HR, Leidinggevenden & Coaches! De training is zo opgezet dat jij de groeimindset principes en methodes direct binnen je eigen organisatie kan introduceren en uitrollen. 

Groeimindset inzetten in jouw organisatie?

Wil je mindset gebruiken als groeiversneller in je organisatie? Wil je mensen versterken doorheen organisatorische verandering? Wil je het glazen plafond van de mindset doorbreken? Ga met het Expertisecentrum Groeimindset in gesprek voor ondersteuning op maat.

Abstract logo expertisecentrum groeimindset