Groeimindset en Organisatieontwikkeling gaan hand in hand voor Directeur Personeel en Organisatieontwikkeling Liesbeth Gerits van Bewel

“De winst die je op lange termijn als bedrijf haalt uit het verbinden en ontwikkelen van mensen door hen tijd en ruimte te geven om bewust hun talenten en mindset te ontplooien, is enorm.”

Korte samenvatting:

  • Introductie Groeimindset in veranderproject rond Organisatieontwikkeling
  • Succesvolle samenwerking met het Expertisecentrum voor Groeimindset
  • Train the Trainer traject met het HR departement
  • Groeimindset workshops met de mensen in het veld
  • Positieve vibe die helpt de veranderingen te omarmen

Bewel is een organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstelt. Mensen met passie, toewijding en de kwaliteiten om de meest uiteenlopende taken of processen van bedrijven uit te voeren en te optimaliseren. Met 2.200 medewerkers en 9 vestigingen is Bewel één van de grootste werkgevers van Limburg. Bewel werkt niet alleen in de eigen werkplaatsen, maar ook op de werkvloer bij klanten in verschillende sectoren.

Directeur Personeel en Organisatieontwikkeling Liesbeth Gerits waakt over de groei van de medewerkers en is mee verantwoordelijk voor de strategische uitrol van het organisatieontwikkelingstraject “versterkte organisatie” binnen Bewel. Haar focus is om de organisatie klaar te stomen voor de toekomst en koers te zetten richting beoogde strategische doelstellingen. Daarbij houdt ze van een menselijke aanpak en aandacht voor zowel de samenwerking binnen de teams als de ontplooiing van het individu.

“Daarbij zijn we gaan kijken naar welke bedrijven ons konden begeleiden én toegevoegde waarde konden leveren in dit change traject. We wilden echter dat dit een bedrijf was met focus op de menselijke ontwikkeling. En daarbij kwamen we al snel uit bij Goedele en Wim van het Expertisecentrum voor Groeimindset bij Organisaties.”

 

“Bewel zet actief in op twee kernprocessen. Enerzijds op (innovatieve) arbeidsontwikkeling en begeleiding van onze doelgroep & anderzijds op klantgerichte en kwaliteitsvolle productie en dienstverlening. Doorheen de jaren kreeg die eerste pijler echter te weinig aandacht. Daarom is er enkele jaren geleden de strategische keuze gemaakt om terug meer te focussen op organisatieontwikkeling”, aldus Liesbeth. 

“Zo startte in de loop van 2019 het project ‘versterkte organisatie’ binnen Bewel. De doelen daarbij waren vooral om meer autonomie te geven aan de werkplaatsen en om bepaalde diensten te decentraliseren. Bepaalde centrale diensten moesten dichter bij de werkplaatsen komen en de (figuurlijke) afstand tussen alle diensten moest kleiner. We hebben in dat kader trouwens ook een expertisecel in het leven geroepen die een cruciale rol speelt bij nieuwe activiteiten en projecten. In de loop van 2019 is er dan een pilootproject gestart waarbij we echt van start zijn gegaan met het project ‘versterkte organisatie’. Hieruit hebben we veel geleerd, maar we merkten ook dat er nog een dimensie ontbrak. Toen ik in de loop van 2020 dan bij Bewel aan de slag ging, hebben we getracht om in kaart te brengen wat dit dan was. In april van 2021 is het project dan echt helemaal van start gegaan.”

WAAROM KOZEN JULLIE VOOR EEN SAMENWERKING MET HET EXPERTISECENTRUM VOOR GROEIMINDSET?

“In het traject ‘versterkte organisatie’ worden diensten herbekeken, krijgen mensen andere posities en wordt alles binnen het bedrijf opnieuw geëvalueerd. Ik hoef je niet te vertellen dat dit een serieus verandertraject is en dat het een grote impact heeft op de organisatie. En zoals je weet, stoot iedere verandering op een bepaalde mentale weerstand bij de mensen. Dat wilden we aanpakken.

“Het interne voortraject met het pilootproject bleek ook belangrijk om de nodige interne buy-in te verkrijgen en een draagvlak te creëren, maar al snel werd duidelijk dat we begeleiding misten om dit traject goed uit te rollen en de mensen volledig mee te krijgen. Daarbij zijn we gaan kijken naar welke bedrijven ons konden begeleiden én echt toegevoegde waarde konden leveren in dit change traject. We wilden dat dit een bedrijf was met focus op de menselijke ontwikkeling. En daarbij kwamen we al snel uit bij Goedele en Wim van het Expertisecentrum voor Groeimindset bij Organisaties.”

HOE VERLOOPT DE SAMENWERKING?